NyhederArrangementerKundecasesOm osMedarbejdereKontakt

10 gode råd fra skatteeksperten

Et nyt år er lige om hjørnet, og inden da kan det være en god idé at få styr på skatten

1

RESTSKAT/-ARBEJDSMARKEDSBIDRAG

Har du restskat for 2021, kan den indbetales inden nytår uden rentetillæg. Indbetales restskatten i 2022, skal der betales et rentetillæg – jo før restskatten indbetales i 2022 – jo mindre bliver rentetillægget.

Hvis du bruger virksomhedsordningen, kan det ofte være en fordel at vente med at indbetale restskatten til 2022. Det gælder, når du har opsparinger i virksomhedsordningen og der ikke er plads til at hæve beløbet i virksomhedsordningen i 2022 eller hvis du planlægger at opspare i virksomhedsordningen i 2021.

2

INVESTERINGER I ANPARTER/UDLEJNINGSEJENDOM MV.

Går du med overvejelser om at investere i et anpartsprojekt, skal du være opmærksom på, at et skattemæssigt underskud i et K/S, P/S og I/S m.m. for passive personlige ejere ikke længere kan modregnes i anden indkomst, hvis anparten er købt efter 12. maj 2017.

Tag Erhvervspartner Fjordland med på råd, før du investerer i sådanne projekter.

3

PENSIONSORDNINGER

Husk indbetaling til pensionsordninger hvis du ønsker fradrag i 2021. Betalingen skal ske senest sidste bankdag i december.

4

INDBETAL 30% AF VIRKSOMHEDENS OVERSKUD PÅ EN LIVSVARIG LIVRENTE

Der kan indbetales op til 30% af virksomhedens overskud før renter senest den sidste bankdag i 2021 med fuld fradrag i 2021.


5

FORSKUDSOPGØRELSEN 2022

Du bør være særligt opmærksom, hvis der har været store engangsindtægter i 2020 – disse videreføres automatisk til forskudsopgørelsen for 2022.

Har du derimod haft underskud i 2020, forudsættes dette brugt i 2021, og er derfor ikke medtaget på forskudsopgørelsen for 2022. Ligeledes hvis du forventer underskud i 2021, skal du selv tilpasse forskudsopgørelsen for at få det med herpå.

Hvis du får folkepension, er det også vigtigt, at forskudsopgørelsen tilpasses de faktiske forhold. Det er nemlig den, der danner grundlag for beregning af folkepensionen i 2022.

6

GAVER

Gaver til børn, børnebørn skal gives inden nytår, hvis man vil benytte sig af den afgiftsfrie bundgrænse på 68.700 kr. i 2021 – grænsen til svigerbørn er 24.000 kr.

Gavebeløb til velgørenhed kan fratrækkes i indkomsten, man kan få fradrag for op til 17.000 kr. i 2021. Husk at gavemodtager skal være godkendt af Skatteforvaltningen, for at beløbet kan fradrages.

Du kan også give hver af dine ansatte julegaver for 900 kr., uden at de ansatte skal beskattes. Du har fuldt skattefradrag.

7

BOLIGJOBFRADRAG

De samlede udgifter til servicefradrag kan højst udgøre 6.400 kr., mens håndværkerydelser med grønt islæt og tilslutning af bredbånd højst kan fradrages med 12.900 kr. Begge beløb gælder pr. person over 18 år i husstanden. Husk at fradraget kun gives for arbejdslønnen og betalingen skal ske elektronisk.

Hvis du ønsker fradrag i 2021, skal arbejdet være udført fra 1. januar til 31. december og skal være betalt inden 1. marts 2022.

Reglerne kan også anvendes på fritidsboliger, hvis du betaler ejendomsværdiskat heraf – uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet.

PENSIONSORDNINGER

8

Er der tidligere i 2021 solgt aktier med fortjeneste eller der er modtaget store udbytter, kan man overveje at sælge andre aktier med tab, da tabet kan modregnes i de fortjenester og udbytter, der har været tidligere på året. Hermed udnyttes tabet i 2021 og nedsætter din skattebetaling i 2021. De solgte aktier kan evt. genkøbes igen efter en kort periode, hvis man fortsat har tiltro til dem.

Aktieindkomst beskattes med 27% af de første 56.500 kr. og 42% af det, der overstiger. For ægtefæller er beløbsgrænsen det dobbelte.

Husk, at det er bedre at have en aktieindkomst på 100.000 kr. to år i træk, end at have gevinst på 300.000 kr. i 2021 og et tab på 100.000 kr. året efter. Derfor kan man med fordel allerede nu opgøre beløbet for at udnytte bundfradraget bedst muligt.

9

GENANBRINGELSE AF EJENDOMSAVANCE

Er der solgt fast ejendom i 2020 med fortjeneste i ejendomsavance, og ønsker man at anvende genanbringelsesreglerne, skal man senest den 31. december 2021 have indgået endelig og bindende aftale om køb af en ny erhvervsmæssig virksomhed eller afholdelse af forbedringsudgifter.

10

PERSONALEGODER

Bagatelgrænsen for skattefrie personalegoder fra arbejdsgiver er 6.500 kr. i 2021. Ikke alle personalegoder kommer under bagatelgrænsen. Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren evt. med arbejdsgiverens logo, gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, for eksempel i forbindelse med overarbejde og vaccinationer er nogle af de ting, der kommer ind under bagatelgrænsen.

Mens fri telefon og fri befordring ikke er ikke omfattet. Tilskud til kaffe-, kantine- og kunstordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen, og som har karakter af almindelig personalepleje er heller ikke omfattet og derfor kan man modtage disse personalegoder uden hensyn til beløbsgrænsen på 6.500 kr.

Husk at det er en bagatelgrænse og ikke en bundgrænse. Overskrides grænsen, er hele beløbet skattepligtigt og ikke kun det beløb, som ligger over 6.500 kr.

Læs mere om vores skatterådgivning her

Kontakt os hvis du er i tvivl, og har brug for rådgivning
Tlf: 96153000

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram