NyhederArrangementerKundecasesOm osMedarbejdereKontakt

ER HESTE DIT ERHVERV ELLER DIN HOBBY?

Der er mange virksomheder i Danmark, der arbejder med heste, men set fra Skattestyrelsen synsvinkel har hestebranchen ofte lidt karakter af en hobby.

En selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål, at opnå et økonomisk overskud. En ”hobbyvirksomhed” er kendetegnet ved, at virksomheden er et udslag af en personlig interesse (hobby), hvor det private formål er afgørende.

Ofte er der ingen tvivl om, hvorvidt en virksomhed er af økonomisk karakter eller en hobby. Men har du en virksomhed indenfor hestebranchen, så er det vigtigt, at du får afklaret om netop din virksomhed er af økonomisk karakter eller en hobby, da virksomheder indenfor branchen i Skattestyrelsens optik nemt kan få et hobbymærkat.

Det er ofte en konkret vurdering, om en given ”hobbyvirksomhed” udgør en økonomisk virksomhed eller ej. I den vurdering er der en række kriterier, der tages i betragtning.
Der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud (blive rentabel)
Virksomhedens underskud er forbigående, fx indkøringsvanskeligheder, eller om virksomheden vedvarende forudsætter, at ejeren har stabile indtægter fra anden side for at neutralisere et underskud
Lønsomheden/udsigterne til rentabel drift er undersøgt forud for virksomhedens start, herunder om der har været lagt budgetter mv.
Virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet
Ejeren har de nødvendige, evt. særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og om virksomheden har en naturlig sammenhæng med skatteyderens eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv
Der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden
Skatteyderen har været afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug
Virksomhedens omfang/varighed er af en vis størrelse
Driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende art
Virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard, der er gældende for det pågældende erhverv
Virksomheden i givet fald kunne sælges til tredjemand
Ingen af kriterierne er i sig selv afgørende, men i praksis er Skattestyrelsen meget fokuseret på rentabilitetskriteriet. Drives der en rentabel virksomhed med overskud, så sætter Skattestyrelsen sjældent spørgsmål ved, hvorvidt det er en økonomisk virksomhed eller en hobby. Der hvor Skattestyrelsen oftest reagerer er, når virksomheden har skattemæssig underskud flere år i træk.

FORARBEJDET I DIN VIRKSOMHED ER MEGET VIGTIGT

Hestebranchen kan have karakter af personlig interesse og resultatet kan svinge fra år til år. Derfor er det vigtigt, at man som virksomhedsejer indenfor denne branche har gjort sit forarbejde. Både inden opstart af virksomheden, men også løbende. Typisk får en nystartet virksomhed 2 år til at genere et overskud, men det er ofte meget kortsigtet når der arbejdes med heste. Få derfor allerede i opstartsfasen lavet nogle realistiske budgetter, der kan sandsynliggøre, at det er en rentabel virksomhed. Er der efterfølgende et år med underskud, så få overblik over hvorfor virksomheden har givet underskud og hvad der skal til for at få overskud fremadrettet. Har du som virksomhedsejer styr på økonomien i din virksomhed, så står du stærkere i vurdering af hobby eller ej.

Beskatningsmæssigt er der stor forskel på, hvorvidt virksomheden kategoriseres som en økonomisk virksomhed eller en ”hobbyvirksomhed”.

Erhvervspartner Fjordland har et erfarent team af skatteeksperter, der kan hjælpe dig og din hestevirksomhed. Både rådgivning omkring afklaringen af om virksomheden er erhverv eller hobby, udarbejdelse af regnskab, overholdelse af formalia osv.
KONTAKT OS, VI ER KLAR TIL AT RÅDGIVE DIG

PEDER GRØNBORG, REVISOR

MAIL: ppg@fjordland.dk
TLF.: 96153065

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram