NyhederArrangementerKundecasesOm osMedarbejdereKontakt

HVAD SKER DER, HVIS ET SELSKABSREGNSKAB INDSENDES FOR SENT TIL ERHVERVSSTYRELSEN??

KENDER DU KONSEKVENSERNE HVIS DIT SELSKABSREGNSKAB INDSENDES FOR SENT?

Ifølge årsregnskabsloven har et selskab omfattet af regnskabsklasse B og C pligt til at indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Hvis et selskab har kalenderårsregnskab, betyder det derfor, at der skal indsendes en årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest den 31/5 året efter regnskabsafslutningen.

LEDELSENS ANSVAR AT INDSENDE ÅRSRAPPORT RETTIDIGT

Det er ledelsen i selskabet, der har ansvaret for at sikre, at der indsendes en årsrapport rettidigt til Erhvervsstyrelsen.

Det har forskellige konsekvenser ikke at få indsendt en årsrapport til tiden. Ved korte overskridelser af fristen sker der typisk ingenting, men ved større overskridelser risikerer selskabets ledelse at blive pålagt personlige bøder, mens det i yderste konsekvens kan betyde, at selskabet bliver sendt til tvangsopløsning.

Det er tidspunktet for modtagelse af selskabsregnskabet hos Erhvervsstyrelsen, der er afgørende for, om regnskabet er indsendt rettidigt til Erhvervsstyrelsen. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at et selskab, der har kalenderårsregnskab, bare sørger for, at regnskabet er underskrevet den 31/5 året efter.

FORSINKET SELSKABSREGNSKAB GIVER RYKKER

Hvis Erhvervsstyrelsen ikke har modtaget et selskabsregnskab rettidigt, vil selskabet modtage en rykker i den digitale postkasse. Af dette rykkerbrev vil der fremgå 2 tidsfrister, som man skal være opmærksom på. Den ene frist er en ny frist for indsendelse af selskabets årsrapport, og her har man 8 hverdage fra rykkerbrevets datering til at få indsendt en årsrapport.

Den anden frist, der fremgår, vil fortælle, hvornår Erhvervsstyrelsen har mulighed for at sende selskabet til tvangsopløsning, hvis der ikke er modtaget en årsrapport, og det vil kunne ske 4 uger fra rykkerbrevets datering.

PERSONLIG BØDE HVIS NY FRIST IKKE OVERHOLDES

Hvis den første frist i rykkerbrevet fra Erhvervsstyrelsen for indsendelse af årsrapporten ikke overholdes, vil hvert medlem af selskabets ledelse blive pålagt en personlig bøde. Bødestørrelsen afhænger af, hvornår selskabets årsrapport indsendes til Erhvervsstyrelsen. For den først påbegyndte måned, hvor årsrapporten ikke er indsendt, beløber bøden til hvert ledelsesmedlem sig til 500 kr. For næste påbegyndte måned øges bøden til 2.000 kr., og den maksimale bødestørrelse nås ved den tredje påbegyndte måned, hvor årsrapporten endnu ikke er modtaget hos Erhvervsstyrelsen, og udgør 3.000 kr.

TVANGSOPLØSNING AF SELSKABET

Har Erhvervsstyrelsen ikke modtaget selskabets årsrapport senest 4 uger fra det udsendte rykkerbrevs datering, har Erhvervsstyrelsen lov til at bede skifteretten om at tvangsopløse selskabet. Hvis selskabet sendes til tvangsopløsning, har selskabets ledelse mulighed for at afværge tvangsopløsningen ved at bede om genoptagelse heraf. Dette kan ske i op til 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har bedt om at få selskabet tvangsopløst.
VI HJÆLPER GERNE HVIS DU HAR BRUG FOR HJÆLP

TANJA HEDEGAARD KRISTENSEN, REVISOR

MAIL: thk@fjordland.dk
TLF.: +45 96 15 30 72

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram