NyhederArrangementerKundecasesOm osMedarbejdereKontakt

24. september 2021

Hvordan er det nu med den nye ferielov?

Den 1. september 2020 fik Danmark en ny ferielov, hvor dine medarbejdere har mulighed for at afholde samtidighedsferie. Samtidighedsferie skal forstås sådan, at medarbejderne har mulighed for at afholde ferie i samme år som det er optjent i. Helt grundlæggende betyder det, at den ferie, som er optjent i hver måned kan afholdes i måneden efter.

Ferien optjenes over 12 måneder, men kan afholdes over 16 måneder.
Optjening:
Fra 1. september til 31. august året efter.
Eks. 1. september 2020 – 31. august 2021
Afholdelse:
1. september til 31. december året efter.
Eks. 1. september 2020 – 31. december 2021
Penge Fjordland økonomi arbejdsløshed mønter sedler
Alle medarbejdere optjener stadig 2,08 feriedag pr. måned, svarende til 25 feriedage pr. år.

Ansætter du som arbejdsgiver en medarbejder som har ferie med løn og medarbejderen ikke har optjent nok feriedage til afholdelse af ferie, er det muligt for medarbejderen at afholde ferie på forskud efter aftale med arbejdsgiver. Som arbejdsgiver er det dit ansvar, at medarbejderen får udlignet sin afholdte ferie på forskud.

Fratrædes medarbejderen, som har afholdt ferie på forskud inden udligningen af optjent ferie er sket, så må du som arbejdsgiver modregne eventuelle feriepenge i medarbejderens udestående krav på løn og feriebetaling.

Medarbejdere ansat med 12,5% feriepenge

Er dine medarbejdere ansat med 12,5% i feriepenge, så skal de trækkes x antal dage i løn i forbindelse med ferieafholdelse. Medarbejderen kan derefter søge sine feriepenge hjem via feriekonto – borger.dk. Husk at indmelde ferie til lønkontoret, således vi kan trække medarbejderne korrekt i løn. Det er både arbejdsgiver og medarbejders eget ansvar, at der ikke afholdes mere ferie end der er optjent.

Medarbejdere ansat som funktionær/løn under ferie

Er dine medarbejdere ansat, så de har ferie med løn, har du som arbejdsgiver pligt til at udbetale løn under ferieafholdelse samt tilskrive ferietillæg på 1%.
Udbetaling af ferietillæg:
Løbende samtidig med afholdt ferie
2 gange om året, i maj og august (denne anbefaler vi)
HUSK at det er vigtigt at indberette afholdte feriedage selvom dine medarbejdere er ansat med løn under ferie. Bliver ferien ikke registreret med korrekte antal dage, vil medarbejderen ikke få det korrekte ferietillæg udbetalt.

Hvis du fratræder en medarbejder som har ferie med løn, er det lovpligtig at overføre de resterende feriedage og feriepenge til Feriekonto.

Afholdelse af ferie

Har medarbejderen ferie tilovers fra tidligere ferie år, skal denne ferie afholdes først.
Medarbejderen har ret til 5 ugers ferie i afholdelsesperioden 1. september til 31. december året efter. Har medarbejderen ikke optjent nok ferie, kan ferien afholdes uden løn.

Medarbejderen har ret til 3 ugers sammenhængende hovedferie i perioden 1. maj til 30. september, det kan afholdes senere, hvis det er aftalt med arbejdsgiver. Ønsker medarbejderen det, og kan I blive enige om det, kan ferien deles op i færre uger og enkelte dage. De sidste 10 dage er øvrig ferie, som medarbejderen har ret til at afholde i perioden fra 1. september til 31. december året efter.

Ferie skal aftales med arbejdsgiver. Vil du som arbejdsgiver bestemme, hvornår medarbejderen skal afholde ferie, skal det varsles mindst 3 måneder før hovedferien skal begynde og mindst 1 måned før øvrig ferie begynder.
Som arbejdsgiver kan du ikke tvinge en medarbejder til at holde ferie, hvis medarbejder ikke har optjent ferie og selv skal betale.

Arbejder i Danmark, men bor i udlandet

Arbejder din medarbejder fast i Danmark, er personen omfattet af den danske ferielov.

Medarbejderen kan få udbetalt de feriepenge, som personen har til gode, når arbejdet i Danmark slutter. Står feriepengene hos feriekonto, skal de have besked om medarbejderens situation om afrejse fra Danmark og stop af arbejde i Danmark. Herefter kan medarbejderen bestille feriepengene.

Har du spørgsmål til ovenstående?

Lønservice er altid klar til at hjælpe.
RING PÅ 9615 3000

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram