NyhederArrangementerKundecasesOm osMedarbejdereKontakt

HVORNÅR ER DER FRIST FOR SELSKABSREGNSKABER

SELSKABERNE HAR TO FORSKELLIGE DEADLINES FOR INDSENDELSE TIL MYNDIGHEDERNE

ERHVERVSSTYRELSEN

Fristen for at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen er senest 5 måneder efter balancedagen. Slutter selskabets regnskabsår eksempelvis den 31.12.2020, er fristen for indsendelse af årsrapporten 31. maj 2021. Slutter selskabets regnskabsår den 30.06.2021, er fristen den 30.11.2021.

Ovenstående gælder for regnskabsklasse B og C, hvilket omfatter de fleste selskaber. For selskaber i klasse D er indsendelsesfristen kun 4 måneder.

Indberetningen skal ske elektronisk.

VED FOR SEN INDBERETNING SKER DER FØLGENDE:

Erhvervsstyrelsen sender et brev til virksomhedens digitale postkasse med påkrav om indsendelse
Virksomheden får i påkravsbrevet en frist på 8 dage. Hvis årsrapporten ikke indsendes inden udløbet af påkravsbrevets frist, pålægges hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse en personlig afgift, som lyder på
500 kr. for 1. påbegyndte måned
2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned
3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned
Afgiften kan højest udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem, og opkræves når den forsinkede årsrapport er modtaget og offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen.
Desuden får virksomheden i påkravsbrevet en frist på 4 uger. Hvis den overskrides, kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet.
Se også vores tidligere artikel “Kender du konsekvenserne, hvis dit selskabsregnskab indsendes for sent”.

SKATTESTYRELSEN

Fristen for at indsende oplysningsskema (tidligere selvangivelsen) til Skattestyrelsen er senest 6 måneder efter balancedagen. Indberetningen til Skattestyrelsen sker ligeledes digitalt.

Hvis fristen ikke overholdes, bliver man pålagt skattetillæg på DKK 200 pr. dag, indtil oplysningsskemaet er indberettet, dog max DKK 5.000. Der er ikke fradrag for skattetillægget.

Bliver der ikke indberettet en indkomst, laver Skattestyrelsen en skattemæssig ansættelse – et gæt – på indkomstens størrelse. Hvis man ikke reagerer på denne skattemæssige ansættelse, bliver det den indkomst, der skal betales skat efter.

Husk, du kan altid tage Fjordland Erhverv med på råd – vi vejleder dig gerne.

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram