NyhederArrangementerKundecasesOm osMedarbejdereKontakt

24. september 2021

Hvad betyder indførelse af kontrolpakken for kapitalselskaber?

Kontrolpakken trådte i kraft den 1/1 2021, og den medfører øgede krav til selskaber.

Regler for opbevaring af selskabsdokumenter

Et af kravene, der indføres med kontrolpakken, er en udvidet pligt til at opbevare selskabsdokumenter. Fra tidspunktet for ikrafttrædelse af kontrolpakken den 1. januar 2021 og frem er det nu et krav, at kapitalselskaber skal opbevare deres selskabsdokumenter på betryggende vis i mindst 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor det pågældende selskabsdokument er udarbejdet.

Et dokument betragtes som et selskabsdokument, hvis dokumentet er udarbejdet som følge af regler i selskabsloven. Eksempler på selskabsdokumenter er et kapitalselskabs vedtægter, stiftelsesdokument, generalforsamlingsreferater, ejerbog, bestyrelsens forretningsorden, dokumentation for kapitalforhøjelser, oplysninger om ejerforhold mv.

Man skal som kapitalselskab sørge for at opbevare selskabsdokumenterne på betryggende vis. Det betyder, at man så vidt muligt skal sikre dokumenterne imod brand, ødelæggelse, tyveri mv. Hvis selskabet vælger at opbevare dokumenterne elektronisk, skal det sikres, at der løbende tages backup. Opbevares dokumenterne i stedet fysisk, er der intet til hinder for, at dokumenterne opbevares af andre end selskabet selv, men det skal sikres, at de danske offentlige myndigheder altid kan få adgang til dokumenterne, hvis de anmoder herom, og det gælder både fysisk og elektronisk opbevarede dokumenter.

Det er ledelsen i et kapitalselskab, der har ansvaret for at sikre, at relevante selskabsdokumenter opbevares i overensstemmelse med gældende regler, og at dette sker på betryggende vis.
Penge Fjordland økonomi arbejdsløshed mønter sedler

Nye krav ved kontante kapitalforhøjelser

Et andet krav, der er indført med kontrolpakken, er, at der fremadrettet ifølge nye regler i selskabsloven skal ske dokumentation, hvor der sker indbetaling af selskabskapital ved kontante kapitalforhøjelser. Der skal derfor indsendes dokumentation for, at der i forbindelse med en kapitalforhøjelse er sket en reel indbetaling af kontanter til selskabet senest på registrerings- eller anmeldelsestidspunktet.

Dokumentation for indbetaling kan ske ved én af følgende former:
Ved et kontoudtog fra en klientkonto hos selskabets advokat
Ved en erklæring fra selskabets advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens konto eller en klientkonto tilhørende selskabet
Ved et bankbilag, der viser, at den pågældende kapital er indbetalt på en bankkonto tilhørende selskabet under stiftelse
Ved en erklæring fra revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende selskabet eller foreligger som kassebeholdning

Krav til kapitalselskabers ledelse

Med kontrolpakken er der blevet indført regler om, at den ledelse, som et kapitalselskab har registreret hos Erhvervsstyrelsen, nu også skal udøve den reelle ledelse af kapitalselskabet. Det har ikke tidligere været et krav. Formålet med reglen er at modvirke brug af ”stråmænd”.

Erhvervsstyrelsen har med de nye regler fået hjemmel til at kontrollere identiteten af de registrerede ledelsesmedlemmer.

Har du spørgsmål?

KONTAKT OS

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram