NyhederArrangementerKundecasesOm osMedarbejdereKontakt

Restskat for 2019?

Skal du betale restskat for 2019? bemærk at både ‘dag-til-dag’ renten samt renten på procenttillægget er faldet sammenlignet med 2018-satserne.

Frivillig betaling af restskat

Betales restskatten for indkomståret 2019 fra den 1. januar 2020 og derefter, skal du betale en rente. Renten i perioden 1. januar 2020 – 1. juli 2020 beregnes som en “dag-til-dag” rente.
Betaling af restskat
Rente af restskat
Betaling senest sidste bankdag i 2019
0 pct.
Betaling i perioden fra den 1/1-20 til og med den 1/7-20
Tilskrivning efter “dag til dag” princip 2,0 pct.
Betaling den 2/7-20 og derefter*
4,0 pct. i procenttillæg
* Restskat indtil 20.500 kr. indregnes i forskudsskatten for 2021, restskat udover 20.500 kr. opkræves i august, september og oktober 2020.

Overskydende skat

Skal du have skat tilbage for indkomståret 2019, gives der ingen procentgodtgørelse.
Inden udgangen af 2019 kan man begære tilbagebetaling af skat – en såkaldt § 55 tilbagebetaling, hvis den allerede betalte foreløbige skat for 2019 væsentligt vil overstige slutskatten med tillæg af eventuel overført restskat. Tilbagebetalingen sker straks – dog uden procentgodtgørelse.

Overvejelser vedr. virksomhedsordningen

Er du selvstændig erhvervsdrivende og bruger du virksomhedsordningen, er det vigtigt at overveje, hvilken konto beløbet til betaling af restskat tages fra. Det gælder specielt, hvis du har opsparinger i virksomhedsordningen. Tager du pengene fra kassekreditten, vil det blive en hævning i virksom-hedsordningen og det kan påvirke dine muligheder for at foretage en optimal indkomstdisponering for indkomståret 2019.

Rest-arbejdsmarkedsbidrag opkræves sammen med øvrig restskat

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende eller betaler B-skat, opkræves restarbejdsmarkedsbidrag sammen med restskat – som én samlet restskat. Du skal betale en samlet rente af hele restskatten.

Er du i tvivl?

Kontakt os på tlf. 9615 3000, hvis du har spørgsmål

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram