NyhederArrangementerKundecasesOm osMedarbejdereKontakt

9. december 2021

Store julegaver til børn og børnebørn i år?

Planlægger du at give store julegaver i år og derfor overvejer at sælge nogle af dine aktier? Er du folkepensionist, kan det få større økonomiske konsekvenserne end blot skatten af gevinsten på aktierne. Det kan nemlig også betyde, at du skal tilbagebetale hele eller dele af dit og din ægtefælles pensionstillæg.
Folkepensionen, som udbetales i løbet af året beregnes på baggrund af din forskudsregistrering. Når året er gået, beregner Udbetaling Danmark, om du har fået for meget eller for lidt i pension. Så hvis du får indkomster i 2021, som ikke er forskudsregistreret, vil det ikke alene betyde en restskat, men kan også medføre en tilbagebetaling af hele eller dele af din pension.

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er på 6.518 kr./måned (2021). For enlige er tillægget 7.335 kr./måned (2021), mens det for gifte/samlevende er 3.707 kr./måned (2021).
Julegave
Grundbeløbet påvirkes kun med egen arbejdsindkomst. Arbejdsindkomst kan være lønindtægt eller overskud fra selvstændig virksomhed, som man selv deltager aktivt i.

Pensionstillægget påvirkes derimod af alle indkomster - også ægtefællens.

Når tillægget bliver påvirket af alle indtægter, betyder det, at hvis du f.eks. sælger aktier for at frigive nogle midler, indgår en gevinst fra aktiesalget i din indkomst og påvirker dermed din pensionsberegning.
EKSEMPEL
for et ægtepar, der begge er pensionister
Private pensionsudbetalinger: 160.000 kr.
Folkepension inkl. Pensionstillæg, årligt pr. ægtefælle: 122.700 kr.
Fortjeneste ved salg af aktier 60.000 kr.
Påvirkning af pensionstillæg: 9.696 kr., i alt for begge ægtefæller
Som det fremgår af eksemplet, kan salg af aktier til køb af årets julegaver forhøje julegavebudgettet væsentligt.
"Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi hjælper gerne."

DAN B. ANDERSEN

Revisor

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram