NyhederArrangementerKundecasesOm osMedarbejdereKontakt

Tab på debitorer

HAR DU KUNDER DER IKKE BETALER DERES REGNINGER?

I disse tider, hvor mange har det økonomisk svært, kan det knibe med at betale regningerne.

Hvis din virksomhed har en kunde, som ikke betaler for udført arbejde, tjenesteydelser eller en vare, har virksomheden et tab på en debitor.

Virksomheder, der har betalt moms af deres salg, har adgang til at regulere momsen, hvis det viser sig, at køberen ikke betaler regningen. Men reguleringen af momsen kan først foretages på det tidspunkt, hvor tabet er endeligt ”konstateret”, og samhandlen med den pågældende køber er ophørt.

Tab på debitorer kan altså fradrages i momsgrundlaget, når følgende betingelser er opfyldt:
Leverancen er momsbelagt
Momsen er angivet.
Tabet vedrører leverede varer og ydelser
Tabet er konstateret
Sælgers tab kan ikke anses for konstateret, før sælger, eller tredjemand på vegne af sælger, har foretaget aktive skridt for at inddrive fordringen, og inddrivelsen er mislykkedes.

Fordringer

TIDSPUNKTET FOR REGULERING AF MOMSEN

Hvis betingelserne for at foretage regulering af momsen anses for opfyldt, skal reguleringen angives i den momsperiode, hvor tabet er endeligt konstateret. Momsen af tabet skal reducere den udgående moms.

BETINGELSER FOR SKATTEFRADRAG

Tab på debitorer kan også fradrages skattemæssigt.

Som udgangspunkt er det et krav, at tabet er endeligt konstateret og kan opgøres. Ligesom i momsreglerne er det derfor en betingelse, at inddrivelsesproceduren står mål med fordringens størrelse.

Selskaber kan vælge at anvende lagerprincippet i forhold til tilgodehavender fra salg af varer og ydelser. I forbindelse med individuel værdiansættelse af debitorerne ved regnskabsaflæggelsen kan nedskrivningen også skattemæssigt fradrages.
KONTAKT OS HVIS DU HAR SPØRGSMÅL

ANNEMETTE B. OLESEN, REVISOR

TLF.: 96153064
MAIL: abo@fjordland.dk

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram