NyhederArrangementerKundecasesOm osMedarbejdereKontakt

10. februar 2022

Udbytte fra eget selskab, hvordan foregår det??

Har du udbytte i dit eget selskab
Der er 2 forskellige måder, hvorpå man som kapitalejer kan få udbytte fra sit selskab - enten som ordinært udbytte eller som ekstraordinært udbytte. Der er imidlertid nogle krav, der skal være opfyldt for at kunne få udbytte fra sit selskab.
Ordinært udbytte
Man kan først beslutte at udlodde ordinært udbytte, når selskabet har aflagt sit første regnskab. Hvis ledelsen herefter vurderer, at det er forsvarligt at udlodde ordinært udbytte, og selskabet samtidig har frie reserver til at udlodde udbytte, er betingelserne for at udlodde udbytte opfyldt.

Hvis der derimod ikke er nogen frie reserver i selskabet, kan der ikke udloddes udbytte.

Beslutningen om ordinært udbytte træffes på generalforsamlingen.
Ekstraordinært udbytte
Ligesom ved beslutningen om at udlodde ordinært udbytte, så er det også en betingelse for at udlodde ekstraordinært udbytte, at første regnskab er aflagt, at der er opsparet frie reserver til udlodningen samt, at det er forsvarligt at trække midler ud af selskabet under hensyntagen til selskabets finansielle stilling. Igen sker beslutningen på en generalforsamling, men denne gang vil det ske på en ekstraordinær generalforsamling.

Hvis der først sker beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte mere end 6 måneder efter selskabets balancedag, er der krav om, at der skal udarbejdes en mellembalance. Mellembalancen skal vise, at betingelserne for at udlodde udbytte er til stede.

Såfremt selskabet er underlagt revisionspligt, skal der foretages review af mellembalancen af selskabets revisor. For de selskaber, der ikke er underlagt revisionspligt, men som alligevel har valgt at få lave revision eller udvidet gennemgang af årsregnskabet, er der IKKE krav om, at revisor skal foretage review af mellembalancen.
Hvis formalia ikke er overholdt
Hvis selskabet ikke overholder de gældende krav for at kunne udlodde udbytte, er konsekvensen, at det udloddede udbyttebeløb skal betales tilbage til selskabet med tillæg af lovpligtige renter, svarende til de rentesatser, der gælder ved ulovlige aktionærlån. Det er nemlig ikke muligt at berigtige fejl i forbindelse med udlodning af udbytte.

Det fulde beløb inklusive udbytteskat skal betales tilbage til selskabet inden for rimelig tid efter, at det er konstateret, at selskabet ikke har opfyldt betingelserne for at kunne udlodde udbytte. Der er mulighed for at søge om at få indbetalt udbytteskat tilbage fra SKAT.

I stedet for at tilbagebetale det fulde udbyttebeløb vil det i nogle tilfælde være muligt at udlodde fordringen på kapitalejeren. Der er imidlertid også en række krav forbundet hermed, som skal være opfyldt, før der er mulighed for at udlodde fordringen.

Det er afgørende, at der sker berigtigelse af det forkert udbetalte udbytte hurtigst muligt, for ellers er der risiko for, at selskabets krav over for kapitalejeren bliver omfattet af reglerne om ulovligt aktionærlån, og det har store skattemæssige konsekvenser.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du som kapitalejer skal håndtere reglerne for udlodning af udbytte, er du altid velkommen til at tage kontakt til Erhvervspartner Fjordland.
"Kontakt mig gerne hvis det giver anledning til spørgsmål"

ANNEMETTE B. OLESEN

REVISOR
Mail: abo@fjordland.dk
Tlf: 9615 3064
RING TIL ANNEMETTE

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram